Επίσημος αντιπρόσωπος Ελλάδος

ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΠΟΙΛΕΡ

Κατασκευαστής:
NEW HOUSE ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 100L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 100L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 120L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 120L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 60L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 60L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80L ΚΛΑΣΙΚΟΣ