Επίσημος αντιπρόσωπος Ελλάδος

ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Κατασκευαστής:
NEW HOUSE ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 100L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 100L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 10L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 10L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 120L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 120L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 150L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 20L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 20L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 40L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 40L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 5L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 5L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 60L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 60L ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80L ΚΛΑΣΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80L ΚΛΑΣΙΚΟΣ