Επίσημος αντιπρόσωπος Ελλάδος

ΑΕΡΟΣ ΤΖΑΚΙΑ

Κατασκευαστής:
KARMEK ONE

Τζάκι πέλλετ αερόθερμο BONN 10 KW

Τζάκι πέλλετ αερόθερμο BONN 10 KW
Τζάκι πέλλετ αερόθερμο BREMA 10 KW

Τζάκι πέλλετ αερόθερμο BREMA 10 KW
Τζάκι πέλλετ αερόθερμο AIR FORCE ONE 20 PLUS 20.86 KW

Τζάκι πέλλετ αερόθερμο AIR FORCE ONE 20 PLUS 20.86 KW
Τζάκι πέλλετ αερόθερμο AIR FORCE ONE 28 PLUS 29.23 KW

Τζάκι πέλλετ αερόθερμο AIR FORCE ONE 28 PLUS 29.23 KW
Τζάκι πέλλετ αερόθερμο BERLINO 1 12 KW

Τζάκι πέλλετ αερόθερμο BERLINO 1 12 KW