Επίσημος αντιπρόσωπος Ελλάδος

Υδροκυκλωνικό και μαγνητικό φίλτρο NVR 3/4" & 1"

ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ NVR 2
Κατασκευαστής NVRPreloader

Το νέο υδρoκυκλωνικό και μαγνητικό φίλτρο NVR διατίθεται σε δύο εκδόσεις ¾’’ και 1’’ . Με την τοποθέτηση του φίλτρου της NVR στην επιστροφή της εγκατάστασή σας, την προφυλάσσεται από κάθε είδους αιωρούμενο σωματίδιο, είτε είναι μεταλλικό είτε όχι και βελτιστοποιείτε την απόδοσή της. Μειώνει την φθορά και την πρόωρη αστοχία του κυκλοφορητή, της βαλβίδας και του εναλλάκτη, με αποτέλεσμα την καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Πλεονεκτήματα :

 • Ιδανικό για μαγνητικά και μη μαγνητικά υπολείμματα.
 • Εύκολη εγκατάσταση 360°.
 • Ορειχάλκινος κορμός.
 • Εύκολος καθαρισµός και απονέρωση.
 • Μαγνήτης 12000 gauss.
 • Ενσωµατωµένος ∆είκτης Συντήρησης.
 • Μέγιστη Θερµοκρασία λειτουργίας 95°C
 • Ενσωµατωµένο Εξαεριστικό.
 • 6 bar Μέγιστη Πίεση λειτουργίας.
 • ∆ιατίθεται µε ανταλλακτικά Ο-ring.
 • Συµβατό µε όλους του τύπους βελτιωτικών θερµοαγωγής.
 • Δύο βάνες ρακόρ
 • Οικονομία κατανάλωσης